เครื่องรักษานอนกรน CPAP

เครื่องช่วยหายใจ CPAP
Tags: 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง / Auto CPAP


 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)


 
ปรึกษาและทดลองใช้เครื่อง CPAP ได้ที่  

 


 

 นอนกรนหยุดหายใจสามารถรักษาได้ง่ายๆ ด้วยเครื่อง CPAP

                                           


( ข้าราชการ ใช้สิทธิ เบิกได้ 20,000 บาท ) 

นัดหมายตรวจสุขภาพการนอน (Sleep Test) ได้ที่ 

 


cpap นอนกรน
cpap นอนกรน
cpap นอนกรน
เรียกคืน CPAP, BiPAP, ventilator ของ Philips Respironics ทั้งหมด

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qjo9yszyt-s