จำหน่ายเครื่องรักษาอาการนอนกรน Auto CPAP , เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ BiPAPเครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ , เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันสองระดับ (BiPAP, Bilevel PAP)

site by ikookiz

 
บริการล้างเครื่อง BiPAP / CPAP ทำความสะอาดเครื่อง BiPAP / CPAP ล้วเครื่อง BiPAP / CPAP

    • MAIN-Snoring.jpg
      อาการนอนกรน (snoring) คืออะไร? อาการนอนกรน เกิดในขณะนอนหลับ กล้ามเนื้อคอจะผ่อนคลายและหย่อนตัว ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง จะทำให้เกิดการสั่นของเน...
    • seives
      เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ ชนิด Noninvasive positive-pressure ventilation (NIPPV) โดยทั่วไป NIPPV มี 2 แบบคือ 1. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 2. Bilevel Positi...