จำหน่ายเครื่องรักษาอาการนอนกรน Auto CPAP , เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ BiPAP

 
เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ , เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันสองระดับ (BiPAP, Bilevel PAP)site by ikook

 


บริการล้างเครื่อง BiPAP / CPAP ทำความสะอาดเครื่อง BiPAP / CPAP ล้วเครื่อง BiPAP / CPAP