เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง / Auto CPAP

 บริการอ่านผลการใช้เครื่อง CPAP ทุกยี่ห้อ


 

 

ราคา 14,990 บาทเครื่อง CPAP รุ่น G1 
ราคาพิเศษ 14,990 บาท 

cpap นอนกรน

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง แบบอัตโนมัติ

CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)

ชื่อรุ่น : APAP20

สามารถเลือกรูปแบบทำงานได้ 2 รูปแบบ

• แบบตั้งค่า (CPAP)

• แบบอัตโนมัติ (Auto CPAP)


 

 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 
                                           


( ข้าราชการ ใช้สิทธิ เบิกได้ 20,000 บาท ) 

นัดหมายตรวจสุขภาพการนอน (Sleep Test) ได้ที่ 

 


cpap นอนกรน
cpap นอนกรน
cpap นอนกรน

Visitors: 79,579