บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ


สิทธิ์การตรวจรักษาอาการนอนกรน
สำหรับข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ ซื้อเครื่อง CPAP กับเรา ดีอย่างไร?

    - เรามีเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการทำเรื่องดำเนินการเบิกจ่าย

    - ท่านได้เครื่องที่ถูกใจในราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกโรงพยาบาล(บางแห่ง)ยัดเยียดให้ซื้อสินค้าราคาแพงจากโรงพยาบาล

    - รับประกันจากศูนย์โดยตรง อัพเดทซอฟท์แวร์ พร้อมทั้งแปลผลการรักษาให้ตลอดอายุการใช้งาน


สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ