นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

Tags: นอนกรน, หยุดหายใจขณะหลับ, ตรวจการนอนหลับ, cpap
# นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ6 สัญญาณอันตราย เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
มีปัญหาการนอน "เสี่ยงอันตราย" ตรวจด้วย Sleep Test