เครื่องวัดสัญญาณชีพ / Vital Sign Monitorเครื่องวัดและเฝ้าติดตามเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp)

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor / Patient Monitor)ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)


 

 
เครื่อง AED
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ


ราคา 39,900 - 75,900 บาท

 


 

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 7 นิ้ว
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000A


ราคา 37,900 - 49,900 บาท

 เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 12 นิ้ว
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000B


ราคา 45,900 - 59,900 บาท
เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 15 นิ้ว
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000D


ราคา 55,900 - 69,900 บาท

 
เครื่องวัดความดันสอดแขน

รุ่น BP868


ราคา 35,900 - 49,900 บาท


 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบมือถือ
สำหรับโรงพยาบาล
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือถือ แบบมืออาชีพ

 รุ่น RBP-6100


ราคา 3,900 - 5,900 บาท

เครื่องวัดและติดตามปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร
แบบมือถือ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า
(Handheld Pluse Oximeter)

 รุ่น AH-MX

ราคา 12,900 - 17,900 บาทเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร
แบบหนีบที่ปลายนิ้ว

 (Fingertip Pluse Oximeter) 

 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้