หน้ากากสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง Auto CPAP , BiPAP


  • หน้ากากครอบจมูก เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปทรงพอดีกับจมูก ครอบคลุมพื้นที่จากดั้งจมูกลงไปที่ริมฝีปากบนของผู้ใช้ นิยมในกลุ่มผู้ที่ใช้ CPAP อยู่แล้ว เนื่องจากความหลากหลายของขนาดและความพอดีทำให้การหาหน้ากากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้

  • หน้ากากแบบหน้าเต็ม มีแบบครอบคลุมบางส่วนของใบหน้า คือ ทั้งจมูกและปาก และแบบครอบคลุมทั้งหมดของใบหน้า โดยมีสายรัดเพื่อไม่ให้หน้ากากขยับ หน้ากากบางอันเป็นแบบผสมผสาน(ไฮบริด)