เครื่อง AED / เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

บริการให้เช่าเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
สำหรับคลีนิก / สถานพยาบาล / ศูนย์ดูแลผู้ป่วย / สนามกีฬา / อาคารสำนักงาน / บ้านพักที่มีผู้ป่วยติอต่อสอบถาม โทร / ไลน์ : 0891293675 คลิก

  


 
บริการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

 

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)