เครื่องช่วยหายใจ High Flow
Owgels : High Flow Nasal Cannula
BMC : High Flow Nasal Cannula
Fisher & Paykel : High Flow Nasal Cannula
ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

(Authrolization distributor in Thailand)

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)


 

ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด