เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ / BiPAP

ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 1582/2559

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

BiPAP : (Bi-level Positive Airway Pressure)

รุ่น BPAP25Pro

รุ่น BPAP30Pro

สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 4 รูปแบบ

• CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

• S (Spontaneous)

• T (Timed)

• S/T (Spontaneous/Timed)

 

 

 
Visitors: 29,022