จำหน่ายเครื่องรักษาอาการนอนกรน Auto CPAP , เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ BiPAP

เครื่อง CPAP รักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ , เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันสองระดับ (BiPAP, Bilevel PAP)

site by ikookiz


    • MAIN-Snoring.jpg
      อาการนอนกรน (snoring) คืออะไร? อาการนอนกรน เกิดในขณะนอนหลับ กล้ามเนื้อคอจะผ่อนคลายและหย่อนตัว ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง จะทำให้เกิดการสั่นของเน...
    • CPAP.png
      เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ ชนิด Noninvasive positive-pressure ventilation (NIPPV) โดยทั่วไป NIPPV มี 2 แบบคือ 1. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 2. Bilevel Positi...
Visitors: 8,318