เครื่องช่วยหายใจ High Flow
High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)อ่านเพิ่มเติม คลิก 
 

เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด แบบมือถือ


Visitors: 79,580