เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง) (เบรท) 5 ลิตร รุ่น SL-3A-550

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 5 ลิตร

5 Liter Oxygen Concentrator


- อัตราการไหล 0-5 ลิตรต่อนาที
- พ่นละอองยาได้ (Nebulizer)
- น้ำหนัก 17 กิโลกรัม
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงาน


วิธีการเตียมรับ กักตัว-รักษาตัวที่บ้าน Home isolation แก้ปัญหาเตียงไม่พอ