เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง) (เบรท) 3 ลิตร รุ่น SL-3A-330

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 3 ลิตร

3 Liter Oxygen Concentrator


- อัตราการไหล 0-3 ลิตรต่อนาที
- พ่นละอองยาได้ (Nebulizer)
- น้ำหนัก 11 กิโลกรัม
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานวิธีการเตียมรับ กักตัว-รักษาตัวที่บ้าน Home isolation แก้ปัญหาเตียงไม่พอ
 อ่านเพิ่มเติมคลิก