นอนกรน-ยาฮอร์โมน

ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.7 ล้านคนต่อปี เป็นอันดับสองของสาเหตุการตาย โดยอันดับหนึ่ง คือ โรคมะเร็ง 7.3 ล้านคนต่อปี อันดับ 3 โรคหัวใจ 5.2 ล้านคน และอันดับ 4 โรคอัลไซเมอร์ 4 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ในทวีปเอเชีย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุอันดับสอง ขณะที่การศึกษาวิจัยของศิริราช โดยการติดตามผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 2-3 ปี พบว่า 33% จะเป็นสมองเสื่อม


 

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบประสาท อดีตหัวหน้าสาขาโรคระบบประสาท รพ.ศิริราช กล่าวว่า มีข้อมูลระบุว่าผู้ที่มีพฤติกรรม 3 เอส(3s) เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่

1.การนอน (sleep) ผู้ที่นอนกรนจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป 3 เท่า และหากมีการหยุดหายใจระหว่างการนอนด้วยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่นอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจจะทำให้สมองขาดออกซิเจน ซึ่งอาหารสมองมี 2 อย่างที่สำคัญ คือ ออกซิเจนและกลูโคส อย่างไรก็ดี ผู้ทีนอนกรนและหยุดหายใจระหว่างนอนจะไม่รู้ตัวเอง จะต้องให้คนนอนใกล้ชิดเป็นผู้สังเกต หรืออาจพิจารณาจากภาวะหลังจากตื่นนอนมักจะนอนไม่อิ่ม ตื่นไม่สดใส เรียกว่านอนไม่มีคุณภาพ ซึ่งผู้สูงอายุ 1 ใน 3 จะมีภาวะแบบนี้ เมื่อสมองขาดออกซิเจนทุกคืนๆ ก็จะส่งผลให้สมองเสื่อม และเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่การมีความดันโลหิตสูงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ 3-17 เท่า

2.เซ็กส์ (sex) โดยเฉพาะกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ และกลุ่มคนข้ามเพศ เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมีการใช้ฮอร์โมนปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่ใช้ยาคุมเป็นเวลานานก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ 3.การสูบบุหรี่ (smoking) ผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ

"ผู้ที่มีอาการแขนขา ชา อ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก กลืนลำบาก ทรงตัวลำบาก ปวดศรีษะ เป็นอาการบ่งชี้ของโรคหลอดเลือดสมอง จะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษาทันเวลา" ศ.นพ.นิพนธ์กล่าว