สัญญาณเตือนว่าอาจเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ

โรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับสามารถพบได้ในคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ในเด็กมักเกิดจากต่อมทอนซิลโต หรือปัญหาเรื่องโครงสร้างใบหน้า หรือเด็กอ้วน ส่วนในผู้ใหญ่มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงจะช่วยคุ้มครองจากโรคนี้ แต่เมื่อเข้าสู่วัยทอง ผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้มากขึ้น

 

สัญญาณเตือนว่าอาจเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับในผู้ใหญ่ จะมีอาการดังนี้

1. นอนกรนเสียงดังเป็นประจำ

2. สังเกตเห็นว่า ขณะนอนหลับมีการหยุดหายใจ โดยอาจหายใจแรง ๆ เสียงดังเป็นพัก ๆ สลับกับนิ่งเงียบ แล้วหายใจเฮือกเหมือนจะสำลักน้ำลาย บางครั้งผู้ป่วยจะตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก

3. ง่วงนอนกลางวัน บางครั้งเผลอหลับไปในสถานการณ์ที่ไม่สมควร เช่น ขณะทำงาน ขณะประชุม หรือขณะขับรถ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งอาจมีอันตรายถึงชีวิตตนเองและผู้อื่นจากการหลับในได้เมื่อขับขี่

4. มีปัญหาเรื่อง ไม่มีสมาธิในการทำงาน ขี้ลืม หงุดหงิดง่าย วิตกจริต หรือซึมเศร้า

5. ปวดศีรษะเมื่อตื่นนอนตอนเช้า หรือมีอาการคลื่นไส้

6. ปัสสาวะบ่อยช่วงนอนหลับกลางคืน

7. ความต้องการทางเพศลดลง ผู้ชายอาจมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศลดลง ผู้หญิงอาจมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

อาการเหล่านี้ ผู้ป่วยแต่ละคนอาจไม่ได้มีทุกข้อ และอาจแตกต่างกันในด้านความรุนแรงของแต่ละบุคคล และที่สำคัญปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมานานอย่างช้า ๆ ดังนั้น ตัวผู้ป่วยเองอาจจะไม่รู้สึกตัวว่ามีความผิดปกติอะไร หรือคิดว่าเป็นอาการผิดปกติที่พบได้ในผู้สูงอายุทั่วไปจึงไม่ได้ใส่ใจ แต่คนรอบข้าง คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานอาจเป็นผู้ที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่า ผู้ป่วยมีความง่วงนอนผิดปกติหรือมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์


 

ในเด็กที่มีโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ อาจมีอาการดังนี้

1. เด็กอ้วน หรือเด็กที่มีต่อมทอนซิล และหรือต่อมอะดีนอยด์โต

2. เด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด บางอย่างมีผลต่อโครงสร้างใบหน้า เช่น เด็กดาวน์ซินโดรม

3. ขณะนอนหลับ เด็กมีอาการดังนี้ นอนกรน หรือหายใจเสียงดัง หายใจลำบาก กลางวันเด็กมีอาการไฮเปอร์ อยู่นิ่งไม่ได้ และสมาธิสั้น

4. เด็กที่โตขึ้นมาหน่อย อาจมีอาการเชื่องช้า เรียนได้ไม่ดี ที่โรงเรียนอาจบอกว่าเด็กช้าหรือขี้เกียจ

ผู้ปกครองควรทราบว่า เด็กที่นอนกรน เสียงดังทุกคืน ถือว่าผิดปกติ ผู้ปกครองจึงควรพาเด็กมาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย


 

พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล,วรกต สุวรรณสถิต,เจนจิรา เพ็งแจ่ม
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ
ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล