เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ / BiPAP

ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 871/2561

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

BiPAP : (Bi-level Noninvasive Ventilator)

รุ่น BPAP25

รุ่น BPAP30

สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 4 รูปแบบ

• CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

• S (Spontaneous)

• T (Timed)

• S/T (Spontaneous/Timed)

• PCV (Pressure-controlled Ventilation)
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 


 ติดต่อตัวแทนจำหน่าย


หรือติอต่อ ศูนย์บริการ โทร 025813706

เครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP


 
 
Visitors: 65,833