เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันสองระดับ / BiPAP

 

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

BiPAP : (Bi-level Noninvasive Ventilator)

รุ่น BPAP25

รุ่น BPAP30

สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 4 รูปแบบ

• CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

• S (Spontaneous)

• T (Timed)

• S/T (Spontaneous/Timed)

• PCV (Pressure-controlled Ventilation)

 

 


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

  ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

 


หรือติอต่อ ศูนย์บริการ โทร 089-129-3675

เครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP


 
 
Visitors: 73,982