เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

 

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

รุ่น BPAP30 PRO

 

 รายละเอียดสินค้า

• มี 5 Mode ให้การทํางาน: CPAP , S (Spontaneous) , T (Timed) , S/T (Spontaneous/Timed) , PC (Pressure control)

• แรงดัน (Pressure) IPAP : 0.4-2.5/3.0 , +(2%FS+4%RS)

• แรงดันสูงสุด (Max Pressure) CPAP, APAP :<3.0 KPa

• การไหลของอากาศต่อนาที 1-3OL , + 20% RS/+ 1L

• ระดับเสียงการทํางานของเครื่อง Noise (Main Machine) <3oDB (A) (CPAP,1.0 kPa)

• Ramp Function สามารถเลือกให้เครื่องเริ่มต้นการทางานที่ระดับแรงดันต่ำๆเพื่อให้สะดวกในการเริ่มต้นหลับ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 - 60 นาที

• หน้าจอสี TFT (TFT screen)

• รองรับการติดตั้ง อุปกรณ์ให้ความชื้น Humidifier (optional)  

• อุณหภูมิการทํางาน (Environment)

• - ความดันอากาศ (Air Pressure)70-106 KPa

• - อุหณภูมิในการทํางาน (Working Temperature) 5C – 35C

• - ความชื้นในการทํางาน (Working Moisture) 30-95%

• น้ำหนัก (Weight) 2.1 kg

 

 

 อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

  ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

 


หรือติอต่อ ศูนย์บริการ โทร 089-129-3675

เครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAPเครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ BiPAP
เครื่องช่วยหายใจ BiPAP


 
 
Visitors: 82,421